לא ניתן יותר לשלם באמצעות הלינק הזהלינק התשלום “שקט בבקשה” הגיע למגבלת התשלומים שלו.
אם יש טעות, אפשר לפנות אל nir@gns-ventures.com