top of page

המוח הגמיש

חידושים מפתיעים בחקר המוח

מרצה:

דפנה דילאון פז

תוכן ההרצאה

המוח הגמיש הוא כבר לא רק תיאוריה , המחקרים החדשים מראים שיש אמצעיים העשויים לשפר ולשכלל את תיפקוד המוח. איך הכול התגלה לאחרונה? מהי חשיבות חידוש הקשרים בין תאי העצב-הנוירונים במוח, מה צריך המוח שלנו כדי להיות בשיאו? מוח זוכר- מוח שוכח, חידושים ושיטות להגברת הזיכרון: בשעה שאנו קוראים שורות אלו, המוח שלנו קולט מידע, מעבד אותו ושומר אותו במקום מתאים, ומאחסן לשליפה מיידית ושימוש עתידי, איך הוא עושה זאת? מה ההבדל בין זיכרון לטווח הקצר וזיכרון לטווח הארוך? מהו הזיכרון הראשון שלנו, ומאיזה גיל אנו זוכרים ? בהרצאה נענה על השאלה מדוע רגשות חיוביים ושליליים מהווים שער כניסה ויציאה אל הזיכרון? נתאמן בשיטות שונות לשיפור הזיכרון, ונסיים בטיפים מחיי היומיום לשיפור הזיכרון.

המרצה שלכם

דפנה דילאון פז

מרצה בכירה בחברות המובילות בישראל. בוגרת אוניברסיטת בן גוריון לתואר ראשון
בביולוגיה ובוגרת האוניברסיטה הפתוחה לתואר שני במחשבה ביולוגית . בעברה כיהנה
כמנהלת תחום הסרטן בחברת התרופות “טבע” וכמנהלת שיווק בחברת
התרופות Schering . הרצאותיה בתחום נפלאות המוח האנושי, המוח היצירתי וחידושים
בחקר השינה.

bottom of page