top of page

תקנון האתר

כללי:
1.    אתר לייף אקדמי Life Academy (להלן: "האתר") הנו בבעלות חברת המרכז למודעות פרקטית בע"מ ח.פ. 516630092 (להלן: ״החברה״).
2.    השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
3.    הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
4.    החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 
5.    רכישה באמצעות האתר הנה אך ורק לגולשים, אשר יעברו את תהליך הרישום לאתר, יאושרו על ידי החברה ויקבלו אישור וגישה לאזור הרכישה הסגור, באמצעות פרטי זיהוי אישיים כדוגמת שם משתמש וסיסמא או בכל אמצעי זיהוי אחר שיקבע על ידי החברה (להלן: "לקוח"). למרות האמור, החברה רשאית לאפשר רכישה באתר ללא רישום ו/או הזדהות כלקוח (רכישת אורח).
6.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. השימוש באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום, אספקת המוצרים הנרכשים ללקוח ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
7.    אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
8.    אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת, ללא אישור החברה לכך מראש ובכתב.
9.     כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.
10.    לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או למי ממנהליה ועובדיה בכל הקשור להוראות תקנון זה.
11.    טעות לעולם חוזרת- החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שהתכנים, השירותים והמוצרים המופיעים באתר וכן פרטיהם, מועדיהם, היקפם והמלאי יהיו עדכניים, אך לעיתים עלולות להיות טעויות ואי התאמות. 
12.    בנוסף לאמור, החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר ולרבות מחירים הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
13.    המידע המוצג באתר ליד כל מוצר כולל מידע חלקי בלבד ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיו ו/או הרכבו של המוצר ו/או השירות.
14.    כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים והם כבר כוללים את המע"מ הקבוע בדין, אלא אם כן כתוב במפורש כי הם אינם כוללים מע"מ, שאז יתווסף להם מע"מ על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין במפורש במהלך הרכישה כי המחיר כולל דמי משלוח. פירוט עלויות המשלוחים יופיע בשלב ביצוע הרכישה, ובכפוף לפרק "מדיניות המשלוחים" בתקנון זה.
15.    רכישת מוצרים ושירותים באתר מותרת לבוגרים מעל גיל 18 בלבד. בכל ביצוע רכישה באמצעות האתר, מצהיר הלקוח כלפי החברה כי הוא בגיר מעל גיל 18 וכי הוא רוכש את המוצר או השירות לשימושו האישי ו/או לשימוש בגירים אחרים. רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר על ידי קטינים ו/או בעבור קטינים אסורה לחלוטין. עבירה על סעיף זה עשויה לגרור חסימת הלקוח מביצוע רכישות עתידיות באתר, דיווח למשטרה או כל סנקציה אחרת על פי שיקול דעת החברה. 
16.    החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים והשירותים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.
17.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
18.    כל המחירים, המוצרים, השירותים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או השירותים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או השירותים או המוצרים או המלאי המוצעים על ידי החברה בכל מקום אחר, לרבות בפרסומים שונים של החברה.
19.    רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
20.    החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנוגע לשירותים ו/או מוצרים המשווקים באמצעות האתר הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה מסוג כלשהו. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני צריכת תכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים כלשהם, אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח, וכן על רכוש כלשהו מרכושו. 
21.    כל הצילומים באתר נועדו להמחשה בלבד. 
22.    התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
23.    על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו, כמו גם לכל מחלוקת בין החברה ללקוחותיה בגין פעילות מסחרית שבוצעה באמצעות האתר, תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.
24.    יצירת קשר ושירות לקוחות:
ניתן לפנות לחברה בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:
המרכז למודעות פרקטית בע"מ ח.פ. 516630092, רח' יוניצ'מן 21 תל אביב.
מייל שירות לקוחות: Doronlib@gmail.com
בטלפון: 072-2424024
 

רכישה וביצוע הזמנות באתר:
25.    בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל החברה להבטיח קבלת השירותים ו/או כי המוצרים יגיעו ליעד המבוקש.
26.    האתר משתמש בשירות של חברת הסליקה קארדקום, לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד ככל שישנם.
27.    המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.
28.    לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע"י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר.
29.    פרטי ההזמנה כפי שיוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.
30.    אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי השירות זמין לרכישה ו/או המוצר קיים במחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אף אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי ו/או השירות זמין לרכישה, והמוצר או השירות לא הורדו מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא במלאי או השירות אינו זמין לביצוע, לא יהיה מחויב האתר בביצוע העסקה בפועל, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'.
האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחות כל סכום ששילמו בגין אותה הזמנה במידה ואכן שילמו, ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
31.    החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר שכבר בוצעה.
32.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ועל פי תנאי והוראות השימוש המצורפים לכל מוצר ו/או שירות, - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
33.    בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לסכום אשר שולם בגין הפריט הנרכש והיא לא תישא בכל נזק שאינו ישיר. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי.
34.    החברה אינה אחראית לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים ו/או השירותים המוזמנים.


ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים:
35.    מאחר והאתר הנו אתר צרכני ופעילות המכירה במסגרתו הנה פעילות של מכירה לצרכנים פרטיים, הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, וההגנות הקבועות בו לצרכנים, חלות על הרכישה באמצעות האתר.
36.    מובהר כי על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות השונות מכוחו, לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר לחברה רכישות שבוצעו במסגרת האתר של פריטים פסידים, מוצרים ברי העתקה ופריטים שערכם הכספי הנו נמוך מ-50 ₪.  
37.    בכפוף לאמור לעיל, לקוחות רשאים לבטל הזמנה שביצעו במסגרת האתר, למוצרים שניתן לבקש ביטול עסקה ביחס אליהם, באופן הקבוע להלן:
37.1    ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אצל הלקוח. 
37.2    תנאי לביטול הנו החזרת כל המוצרים האמורים למשרדי החברה, בתוך המועד האמור. החזרת המוצרים הנה באחריות הלקוח, באופן אישי או באמצעות שילוח על חשבון הלקוח. 
37.3    כל המוצרים חייבים להיות ארוזים באריזתם המקורית, האריזה המקורית לא נפתחה והיא שלמה וללא פגמים, מבלי שנעשה במוצרים שימוש כלשהו.
37.4    לכל החזרה ידרשו הלקוחות לצרף את החשבונית והקבלה המקוריות שנשלחו אליהם.
37.5    יגבו דמי ביטול בשווי 5% מהעסקה לרכישת המוצרים המוחזרים, או 100 ₪, הנמוך מביניהם. 
38.    התקיימו כל התנאים כאמור לעיל, תבטל החברה את העסקה ותעניק לרוכש זיכוי לרכישה עתידית באתר.
39.    במקרה של ביטול מחמת פגם במוצר שסופק ללקוח, יחולו ההוראות הבאות:
40.1    על הלקוח להשיב את המוצר הפגום לחברה. החזרת המוצר הנה באחריות הלקוח, באופן אישי או באמצעות שילוח על חשבון הלקוח. 
40.2    המוצר יבחן על ידי החברה ותיבדק טענת הלקוח לפגם במוצר. 
40.3    ככל שבבדיקה כאמור, ימצא כי אכן קיים פגם במוצר, יזוכה הלקוח בסכום ששילם לחברה עבור המוצר (ללא חיוב בדמי ביטול), או לחילופין המוצר הפגום יוחלף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה של החלפת המוצר, שילוח המוצר החליפי ללקוח יהיה באחריות החברה ועל חשבונה. 
40.4    מובהר כי נזק למוצר שאינו נובע מפגם במוצר, לא יזכה את הלקוח בזכות לקבלת זיכוי ו/או החלפת המוצר כאמור. 
40.    לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי דמי הביטול ובניכוי עלות ההובלה בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל. במקרה של זיכוי מחמת פגם במוצר, לא ינוכו דמי ביטול ועלות ההובלה כאמור, אלא אם כללה ההובלה מוצרים נוספים שנרכשו על ידי הלקוח בנוסף למוצר הפגום.
41.    לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית למעט במקרה של החזרת מוצר פגום.
42.    משך הטיפול בהזמנה שהוחזרה יהיה עד 10 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במשרדי החברה. מועד ואופן ביצוע ההחזר הכספי על ידי חברת האשראי הנו באחריות חברת האשראי של הלקוח, ועל פי תנאיה. 

מדיניות משלוחים 
43.    עלות שירותי המשלוח למשלוח בודד תקבע על ידי החברה מעת לעת ותופיע בעת ביצוע תהליך הרכישה וטרם ביצוע הרכישה. החברה שומרת על זכותה להציע ללקוחות מבצעי הנחה על שליחות ולרבות משלוח בחינם.
44.    החברה מבצעת את שילוח המוצרים באמצעות ספק שיבחר על פי שיקול דעת החברה. לחברה זכות להחליף את ספק שירותי השילוח בכל עת, לרבות במועד שבין ביצוע הרכישה על ידי הלקוח ומסירת המוצרים המוזמנים לידיו.
45.    מוצרים יסופקו עד 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אולם כתלות במיקום כתובת הלקוח ואפשרויות המסירה של ספק המשלוחים לאזור האמור.
46.    כל מחירי ההובלה / הובלה בחינם, תקפים לגבולות הקו הירוק - מחוץ לגבולות הקו הירוק יתכן סירוב לביצוע הובלה ו/או ביצוע ההובלה בתוספת תשלום.
47.    מפת חלוקה של חברת השליחויות תיקבע על ידי החברה ותשונה מעת לעת על פי שיקולי דעתה הבלעדי וצורכי החברה. החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ישובים ממפת החלוקה של מוצריה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע ללקוח כל טענה נגד כך.
48.    בביצוע ההזמנה מומלץ להזין כתובת בה אתם נמצאים ברוב שעות היום. וכן את מספר הטלפון הנייד של המקבל. 
49.    שעות פעילות חברת המשלוחים: 
בימים א-ה,  בין השעות 9:00 בבוקר ועד-19:00 בערב.
ימי עסקים הינם ימי חול, א'-ה' ואינם כוללים ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד.
הזמנות שמתקבלות באתר אחרי השעה 16:00, יחלו להיות מטופלות ביום העסקים שלאחר מכן, ומועדי האספקה יספרו בהתאם.
איסוף עצמי: החברה אינה מאפשרת איסוף עצמי של מוצרים.

שמירה על סודיות:
50.    מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת ב-"מדיניות הפרטיות" של החברה המפורסמת באתר זה. כל האמור במדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 
51.    ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים. ככל שמתבקש תאריך הלידה של הלקוח, נעשה הדבר על מנת לאפשר/למנוע רכישת מוצרי אלכוהול.
52.    האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.
53.    האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
54.    הסליקה באתר מתבצעת באמצעות חברת שירות הסליקה קארדקום. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים על ידי חברת הסליקה ובאחריותה אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מתקדמת, באופן שמאפשר להזמין מוצרים ולמסור את פרטי הלקוחות בביטחון.

אחריות:
55.    אחריות למוצרים הנרכשים דרך האתר הנה בהתאם להוראות החוק וההוראות הכלליות המפורטת כאן. בכל מקרה של סתירה, יגברו ההוראות המפורטות כאן. 
56.    למעט ביחס לזיכוי עלות המוצר, או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר ללקוח או לצד שלישי כלשהו בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה, את הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או בגין הפסד כספי כלשהו ולא תשא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.
57.    אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאחר.
58.    אין לייחס לחברה כל אחריות ו/או חבות, במפורש ו/או מכללא, מעבר לאלה שנקבעו במפורש כאן.

סייגים לאחריות:
59.    אחריות החברה לא תחול במקרה בו המוצר ניזוק מרשלנות ו/או זדון, הזנחה, שימוש בלתי נכון ו/או שלא על פי הוראות השימוש שצורפו למוצר, חבלה, נפילה, שבר באריזת המוצר מכל סיבה שהיא, רטיבות, חשיפה לשמש או לחום, נזק כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כוח עליון לרבות תאונה ושריפה.
60.    אחריות החברה לא תחול במקרה בו הפגם נגרם כתוצאה מטיפול במוצר בחומר לא מתאים ו/או חומרים כימיים.

 

bottom of page