top of page
Ruti Mandil-Halabi-8802.jpg

ליאור רוזנמן

בעלי קבוצת "גמולב", יזם ופעיל חברתי

ליאור רוזנמן ומשה חרש הם חברים ואנשי עסקים, בעלי קבוצת "גמולב" שהוקמה בשנות ה-80, ופועלים באמצעות פילנתרופיה ועשייה חברתית וכלכלית למען עולם טוב יותר. 


בין הפעילויות שיזמו גם מיזם "מנטור" - לטיפול בחולים קשים, וייסדו יחד עם הגב' אתי חרש את עמותת "זרם למשפחות" - המפעילה את החנות החברתית "קולב" ברמת השרון, לתמיכה במשפחות חד הוריות. 
 

הקמת "האקדמיה לחיים" היא נדבך נוסף בפעילותם זו במטרה לבנות בית לקהילה בעל תוכן ייחודי להתפתחות אישית, שיאגד מנטורים מובילים בתחומם בישראל ובעולם, ויעמוד לשימושם של כלל המנטורים, ותיקים ומתחילים כאחד, למתן הרצאות וסדנאות לקהל שלהם או לקהל חדש שיתגבש בו, וליצירת שיתופי פעולה בין המנטורים להעצמת הידע וההתפתחות האישית בפריפריות  ובאוכלוסיות מוחלשות. האקדמיה תהווה אבן שואבת להפצת ידע רוחני ולהתפתחות אישית.

3.png
bottom of page